Algemene voorwaarden Hairtrends For All B.V.

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Hairtrends For All B.V. en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Hairtrends For All B.V. binden niet.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 •  

 

Tarieven

 • Een samengestelde prijsopgave verplicht de kapper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • De klant verbindt zich met de kapper de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapper er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website: https://www.hairtrendforall.nl/maakafspraak/
 •  

Annuleren

 • De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van te voren telefonisch te annuleren.
 • Bij annulering binnen 24 uur kan de kapper aan de klant kosten in rekening brengen ter hoogte van 50% van de behandeling.
 •  

Aansprakelijkheid

 • De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.
 • De kapper mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.
 • Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper. De klant dient de klacht binnen 5 dagen na de behandeling kenbaar te maken aan de kapper.
 • De klant dient de kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. één nieuwe behandeling. De kapper is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid. Ten alle tijden is het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen. Mocht dit uitkomen op andere type behandelingen dienen deze betaald te worden door de klant zelf.
 • De kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 • Indien u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: info@hairtrendforall.nl Wij streven ernaar om binnen 72 uur een reactie te geven.
 •